Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

Zapytanie ofertowe: zabudowa stoiska na targi RetailShow 2019 Warszawa


logo programu do dofinansowania 2019

Kraków, dnia 07.10.2019r

 

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu „Wzrost aktywności międzynarodowej ABM SA na rynkach docelowych Austrii, Bułgarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii”

Realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2   Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Dane Zamawiającego:

ABM Spółka Akcyjna

ul. Dobry Początek 6 , 30-798 Kraków

Cel zamówienia

Realizacja usługi w zakresie zabudowy stoiska targowego na targi Retail Show 2019 Warszawa.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: 1)projekt zabudowy stoiska wystawienniczego, 2)zabudowa standard, 3)zabudowa dedykowana 4)transport stoiska targowego, 5)montaż stoiska targowego na imprezę targowo-wystawienniczą na targach Retail Show w Warszawie, odbywających się w terminie 20-21.11.2019r Miejsce targów: ul. Prądzyńskiego 12/14 Centrum EXPO XXI

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: 1)projekt zabudowy stoiska wystawienniczego, 2)zabudowa standard, 3)zabudowa dedykowana 4)transport stoiska targowego, 5)montaż stoiska targowego na imprezę targowo-wystawienniczą na targach Retail Show w Warszawie, odbywających się w terminie 20-21.11.2019r Miejsce targów: ul. Prądzyńskiego 12/14 Centrum EXPO XXI :
1. Projekt stoiska targowego: przygotowanie projektu zabudowy stoiska targowego o wymiarach 20m², ( 5x4m, wys 3m), stoisko narożne. W projekcie należy uwzględnić: strefę zaplecza, ekspozycji, rozmów. Projekt stoiska powinien uwzględniać zaplanowane przez Zamawiającego elementy zabudowy tj. aranżacja sklepu owocowo-warzywnego.
2. Zabudowa standard - skompletowanie oraz wypożyczenie następujących elementów:
- konstrukcja stoiska: wykonana z profili stalowych, o przekroju 40 x 40 mm, elementy-belki z litegodrewna o wymiarach 60x80mm,
-stół dla 6 osób, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo i płyty meblowej oraz 7szt hokerów (6szt stolik, 1szt lada)
-oświetlenie oparte na konstrukcji stalowej.
-drzwi osadzone na aluminiowej ościeżnicy, pełne, wypełnione płytą meblową
-podłoże - wykładzina welurowa na podkładzie, kolor szary
-ściana główna stoiska: panel sztuczna roślinność, logo na sklejce
-grafika napinana na profilu tkaninowym. Podświetlenie ściany : soczewki led szerokokątne, rozpraszające.
- poszycie ścian oraz rantów stoiska z materiału pcv, z laminowanym matowo wydrukiem ploterowym, montowanym do konstrukcji na za pomocą rzepów dwubiegunowych.
- rozprowadzenie elektryki na stoisku, oświetlenie metahalogenowe.
3. Zabudowa dedykowana powinna zawierać:
-regał metalowy warzywniczy podświetlany- modułowy. Moduły o wymiarach : wysokość maksymalnie 1,7 m, długość maksymalnie 1,2m . Obudowa regału z płyty meblowej, dopuszczalne elementy z blachy lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej. Tylne ścianki regału zabudowane. Półki regału metalowe oraz dedykowane półki warzywnicze.
-ladę z płyty meblowej z gablotą szklaną , logo w formie nadruku .
- zestaw lekkich stojaków na warzywa i owoce
-kaseton świetlny w ramie aluminiowej 154x60 cm
- Dopuszczalne inne elementy dekoracyjne.
4. Transport stoiska targowego: transport elementów stoiska z Krakowa do Warszawy w dniach poprzedzających targi (18.11.2019), transport stoiska z Warszawy do Krakowa po zakończeniu targów (21.11.2019)
5. Montaż stoiska targowego, zgodnie z przekazanymi wytycznymi przed rozpoczęciem targów – 18-19.11.2019, demontaż w dniu 21.11.2019.
Termin i warunki realizacji:
Ostateczny termin realizacji stoiska   18.11.2019r., termin transportu i montażu –zgodnie z harmonogramem

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia 18.11.2019r.
Szczegółowy harmonogram:
Etap 1: Projekt stoiska targowego - wstępna wizualizacja wraz z ofertą, ostateczny projekt do dnia  25.10.2019r
Etap 2: Zabudowa stoiska standard - do 18.11.2019r
Etap 3: Zabudowa dedykowana- do 18.11.2019r
Etap 4: Transport: Kraków-Warszawa 18.11.2019, Warszawa-Kraków 21.11.2019r
Etap 5: Montaż i demontaż stoiska: montaż 18-19.11.2019, demontaż stoiska 21.11.2019r

Dodatkowe warunki składania ofert:

1. Oferty na projekt i zabudowę mogą składać wyłącznie firmy, które posiadają min. 3 letnie doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, tj. doświadczenie w projektowaniu i zabudowie stoisk targowych. Oferent załączy referencje potwierdzające realizację działań objętych Zamówieniem lub przykładowe realizacje w zakresie objętym Zamówieniem.

2. Oferty mogą składać wyłącznie podmioty posiadające dobrą sytuację finansową, które nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości.

3. Oferta musi zostać złożona na załączonym druku: zał. 2
4. Oferty można składać na całość działań opisanych w ofercie lub na poszczególne zadania (etapy) osobno.
5. Do oferty należy załączyć wstępną wizualizację stoiska targowego.

6. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie moga być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalnie 100pkt
1. Termin realizacji: zgodny z harmonogramem : 50pkt
2. Cena netto zamówienia: 50pkt
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które spełnią kryterium nr 1, czyli te których termin realizacji będzie zgodny z harmonogramem. Z pośród ofert spełniających kryterium nr 1 wybrana zostanie oferta, która przedstawia najniższą cenę.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty całościowe lub cząstkowe należy składać w formie elektronicznej na adres mail: a.luczak@abm.com.pl lub w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego : ul. Dobry Początek 6 , 30-798 Kraków z dopiskiem " Oferta na zabudowę stoiska targowego"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.luczak@abm.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Łuczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603 322 292

 

« Powrót