Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

 

Akcjonariusze


Miejsce wydzielone na komunikację z akcjonariuszami

Wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek dla firmy:

 

ABM Spółka Akcyjna
ul. Dobry Początek 6,
30-798 Kraków

☎ +48 12 296 47 00, +48 609 116 116
e-mail: info@abm.com.pl

 

NIP: 679-24-69-111
REGON: 351364718

Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
data rejestracji w KRS: 0000017448, 11.06.2001 r.
Kapitał zakładowy: 1.150.000,00 zł (wpłacony w całości)

 

 

 

« Powrót