Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

HISTORIA


Wyposażamy Sklepy i Biura od 1991

Jesteśmy polską firmą z 25-letnią tradycją w branży wyposażenia sklepów i biur. Zapewniamy kompleksową obsługę właścicielom sklepów różnych branż, supermarketów, hurtowni, magazynów i biur – od projektu, po transport, montaż i usługi serwisowe oraz produkcję mebli na indywidualne zamówienie.

Kalendarium:

1991 - założenie spółki cywilnej i rozpoczęcie działalności

1993 - otwarcie zakładu produkcyjnego

1995 - rejestracja logo firmy

1995 - rozpoczęcie sprzedaży na rynki zagraniczne

1996 - zawarcie pierwszych umów franchisingu i tworzenie własnej sieci sprzedaży

1998 - przekształcenie firmy w spółkę akcyjną

1999 - rozwój dystrybucji hurtowej akcesoriów meblowych i mebli sklepowych

2000 - rozszerzenie działalności o sprzedaż mebli biurowych

2003 - otwarcie nowoczesnego pawilonu ekspozycyjno-handlowego w Krakowie

2003 - reorganizacja i modernizacja zakładu produkcyjnego

2004 - otwarcie nowego salonu ekspozycyjnego w Rzeszowie

2004 - modernizacja budynku i ekspozycji w Przemyślu

2009 - przebudowa strony

2010 - modernizacja ekspozycji w salonie sprzedaży przy ul. Gromadzkiej

2010 - uruchomienie sprzedaży internetowej

2011 - podpisanie pierwszej umowy o współpracy partnerskiej i rozszerzanie sieci sprzedaży

2012 - modernizacja parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym

2017 - nowa siedziba ABM w Krakowie przy ul. Dobry Początek 6

Nagrody i wyróżnienia:

Diament Forbes – 2012

Gazele Biznesu – 2004, 2005, 2008, 2009, 2015

Gepardy Biznesu – 2006, 2007, 2009, 2010, 2011

Rzetelna Firma – uczestniczymy w programie od 2008

Efektywna Firma – 2010, 2011

Przedsiębiorstwo Fair Play - 2006, 2007, 2008, 2009, Złoty Certyfikat - 2010, 2011, 2012 i nominacja do nagrody głównej wśród 30 firm z całej Polski. 2013 Certyfikat i Srebrny Laur Fair Play, 2014 Złoty Laur Fair Play, 2015 - Platynowy Laur
Perły Rynku – 2011 - wyspa warzywna, 2012 - regał metalowy piekarniczo-cukierniczy, 2013 - regał alkoholowy, 2014 - regał na warzywa i owoce

Best Shop Concept -2016
     

ABM Kraków Wyposażenie Sklepów    
 

Kierunek rozwoju

Istotnym wydarzeniem w rozwoju ABM było uruchomienie w 1993 roku zakładu produkcyjnego. Umożliwiło nam to wytwarzanie produktów według własnych wzorów i prototypów. Kolejnym krokiem stało się zwiększenie zasięgu dystrybucji poprzez eksport na rynki zagraniczne (od 1995) i zawieranie porozumień franchisingowych (od 1996). Za przełomowy w historii firmy należy uznać rok 1998, kiedy to nastąpiła zmiana formy organizacyjno - prawnej na spółkę akcyjną. Głównymi filarami budowy przyszłej pozycji rynkowej stało się inwestowanie w zasoby materialne i niematerialne (szkolenia pracowników). Lata 1999-2000 to przede wszystkim rozwój nowych rynków sprzedaży hurtowej i sprzedaży mebli biurowych. Działania te pozwoliły na korzystne zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego Spółki. W 2003 roku uruchomiliśmy nowoczesny salon wystawowy w Krakowie przy ul. Pasternik. Ważnym czynnikiem utrzymywania przewagi nad konkurentami stały się innowacje produktowe – dostosowane do potrzeb rynku i klientów systemy meblowe. Modernizacja zakładu produkcyjnego w 2003 roku umożliwiła podniesienie zarówno jakości, jak i efektywności wytwarzania towarów oznaczonych marką ABM. Wdrożony w 2003 zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem usprawnił znacząco procesy bieżącego zarządzania, komunikacji i kontroli. System ten pozwala na skuteczną koordynację działań logistycznych w obrębie zasobów ABM, czyli magazynu centralnego, salonów wystawowych i zakładu produkcyjnego, jak i w kontaktach z partnerami zewnętrznymi - dostawcami i odbiorcami. Od 2009 inwestujemy w park maszynowy i usprawniamy logistykę. O pozycji firmy świadczą referencje i wyróżnienia, a wśród nich, przynależność do Klubów Gazel i Gepardów Biznesu - grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm, tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play, uczestnictwo w programie Rzetelna Firma oraz systematyczne uczestnictwo w targach branżowych, konferencjach i spotkaniach w Polsce i poza granicami kraju.

Zapisz

Zapisz

« Powrót