Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

 

HISTORIA


Wyposażamy Sklepy i Biura od 1991

Jesteśmy polską firmą z ponad 30-letnią tradycją w branży wyposażenia sklepów i biur. Zapewniamy kompleksową obsługę właścicielom sklepów różnych branż, supermarketów, hurtowni, magazynów i biur – od projektu, po transport, montaż i usługi serwisowe oraz produkcję mebli na indywidualne zamówienie.

 

Kalendarium:

1991 - założenie spółki cywilnej i rozpoczęcie działalności

1993 - otwarcie zakładu produkcyjnego

1995 - rejestracja logo firmy

1995 - rozpoczęcie sprzedaży na rynki zagraniczne

1996 - zawarcie pierwszych umów franchisingu i tworzenie własnej sieci sprzedaży

1998 - przekształcenie firmy w spółkę akcyjną

1999 - rozwój dystrybucji hurtowej akcesoriów meblowych i mebli sklepowych

2000 - rozszerzenie działalności o sprzedaż mebli biurowych

2003 - otwarcie nowoczesnego pawilonu ekspozycyjno-handlowego w Krakowie

2003 - reorganizacja i modernizacja zakładu produkcyjnego

2004 - otwarcie nowego salonu ekspozycyjnego w Rzeszowie

2004 - modernizacja budynku i ekspozycji w Przemyślu

2009 - przebudowa strony

2010 - modernizacja ekspozycji w salonie sprzedaży przy ul. Gromadzkiej

2010 - uruchomienie sprzedaży internetowej

2011 - podpisanie pierwszej umowy o współpracy partnerskiej i rozszerzanie sieci sprzedaży

2012 - modernizacja parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym

2017 - nowa siedziba ABM w Krakowie przy ul. Dobry Początek 6

 

Nagrody i wyróżnienia dla ABM:

ABM Kraków Wyposażenie Sklepów
 

 

Kierunek rozwoju

Istotnym wydarzeniem w rozwoju ABM było uruchomienie w 1993 roku zakładu produkcyjnego. Umożliwiło nam to produkcję mebli według własnych wzorów i prototypów.
Kolejnym krokiem stało się zwiększenie zasięgu dystrybucji poprzez eksport na rynki zagraniczne (od 1995) i zawieranie porozumień franchisingowych (od 1996). Za przełomowy w historii firmy należy uznać rok 1998, kiedy to nastąpiła zmiana formy organizacyjno-prawnej na spółkę akcyjną. Głównymi filarami budowy przyszłej pozycji rynkowej stało się inwestowanie w zasoby materialne i niematerialne (szkolenia pracowników).

Lata 1999-2000 to przede wszystkim rozwój nowych rynków sprzedaży hurtowej i sprzedaży mebli biurowych. Działania te pozwoliły na korzystne zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego Spółki. W 2003 roku uruchomiliśmy nowoczesny salon wystawowy w Krakowie przy ul. Pasternik. Ważnym czynnikiem utrzymywania przewagi nad konkurentami stały się innowacje produktowe – dostosowane do potrzeb rynku i klientów systemy meblowe.

Modernizacja zakładu produkcyjnego w 2003 roku umożliwiła podniesienie zarówno jakości, jak i efektywności wytwarzania towarów oznaczonych marką ABM. Wdrożony w 2003 zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem usprawnił znacząco procesy bieżącego zarządzania, komunikacji i kontroli. System ten pozwala na skuteczną koordynację działań logistycznych w obrębie zasobów ABM, czyli magazynu centralnego, salonów wystawowych i zakładu produkcyjnego, jak i w kontaktach z partnerami zewnętrznymi - dostawcami i odbiorcami.

Od 2009 inwestujemy w park maszynowy i usprawniamy logistykę.

O pozycji firmy świadczą referencje i wyróżnienia, a wśród nich, przynależność do Klubów Gazele i Gepardy Biznesu - grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm, tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play, uczestnictwo w programie Rzetelna Firma oraz systematyczne uczestnictwo w targach branżowych, konferencjach i spotkaniach w Polsce i poza granicami kraju.

Zapisz

Zapisz

« Powrót