Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

 

DANE IDENTYFIKACYJNE


ABM Spółka Akcyjna

ul. Dobry Początek 6,
30-798 Kraków

NIP: 679-24-69-111
REGON: 351364718

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS
data rejestracji w KRS: 0000017448, 11.06.2001 r. kapitał zakładowy: 1.150.000,00 zł (wpłacony w całości)

status zakładu pracy chronionej od 1995 roku

« Powrót