Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I CERTYFIAKTY


Brylant Polskiej Gospodarki 2017


Brylant Polskiej Gospodarki 2017

„Brylant Polskiej Gospodarki” to nagroda przyznawana przez Instytut Europejskiego Biznesu. Tytuł ten jest przyznawany przedsiębiorstwom, które w danym roku zdobyły wybitne wyniki finansowe. Ranking oparto na wycenie wartości rynkowej firmy. Ta z kolei jest liczona w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
ABM SA uzyskała tytuł „Brylant Polskiej Gospodarki” po raz pierwszy w 2017 roku.

2018-08-16Czytaj więcej »

Gazele Biznesu - 2004, 2005, 2008, 2009, 2015


Gazele Biznesu - 2004, 2005, 2008, 2009, 2015

Gazele Biznesu to ranking, organizowany od 2000 roku przez Puls Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Za weryfikację danych finansowych, przesyłanych przez przedsiębiorców odpowiedzialna jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland. Ranking publikowany jest na stronie internetowej www.gazele.pl oraz w specjalnym dodatku do Pulsu Biznesu, wydawanym w grudniu każdego roku.

2012-08-11Czytaj więcej »

Gepardy Biznesu - 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017


Gepardy Biznesu - 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017

Gepardy Biznesu to konkurs dla firm i banków, w którym kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej w ciągu 2 lat poprzedzających przyznanie nagrody. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm według wzrostu ich wartości rynkowej, liczona jest metodą porównania do spółek giełdowych, opracowaną przez Instytut Bankowości Spółdzielczej. Wręczeniu nagrody towarzyszą konferencje biznesowe pod patronatem honorowym Marszałka Województwa.

2012-08-11Czytaj więcej »

Best Shop Concept 2016, 2018


Best Shop Concept 2016, 2018

Konkurs organizowany w ramach targów wyposażeniowych RetailShow ma na celu wyłonienie najciekawszych pod względem estetycznym i użytkowym realizacji wnętrz sklepowych. Wśród kryteriów oceny wymieniane są spójność i oryginalność konceptu oraz zastosowanie unikalnych rozwiązań.

2016-11-10Czytaj więcej »

Diament Forbesa - 2012


Diament Forbesa - 2012

Diament Forbesa przyznawany jest od 2009 roku firmom wiarygodnym i rentownym – płynnym finansowo i najszybciej zwiększającym swoją wartość. Wartość firmy obliczana jest na podstawie tzw. metody szwajcarskiej - łączy metodę majątkową i dochodową, uwzględniając potencjał pracowników oraz wiedzę i doświadczenie firmy w zakresie technologii produkcji. Ranking ma zasięg ogólnopolski – nasza firma po raz pierwszy znalazła się w gronie Diamentów Forbesa w 2012 roku.

2012-08-13Czytaj więcej »

Rzetelna Firma


Rzetelna Firma

Od 28-05-2008 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.

2012-08-11Czytaj więcej »

Efektywna Firma – 2010, 2011


Efektywna Firma – 2010, 2011

Logo promocyjne Efektywna Firma przysługuje przedsiębiorstwom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych w przeciągu 2 lat jest wyższa niż 5 proc. Uczestnictwo ABM w konkursie dla 50 tys. podmiotów gospodarczych zaowocowało tytułem Efektywna Firma po raz pierwszy w 2010 i potem w 2011. Rankingi 9004 firm opublikowano w internecie oraz w Magazynie Przedsiębiorców "Europejska Firma" Nr 1/2012.

2012-08-10Czytaj więcej »

Fair Play – 2007-2018 Ambasador Fair Play w Biznesie – 2017


Fair Play – 2007-2018 Ambasador Fair Play w Biznesie – 2017

Przedsiębiorstwo Fair Play to prestiżowy program promocji kultury i przedsiębiorczości upowszechniający, już od 1992 roku zasady fair play w biznesie. Firmy poddają się dobrowolnej, dwustopniowej weryfikacji, dokonywanej przez kwalifikowanych audytorów. Organizatorem Programu jest Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, powołana z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej. Corocznie, podczas uroczystej Gali w Warszawie przyznawane są tytuły i certyfikaty.

2011-08-01Czytaj więcej »

Perły Rynku – 2011, 2012, 2013, 2014


Perły Rynku – 2011, 2012, 2013, 2014

Perły Rynku FMCG to konkurs z tradycją od 2007 roku, organizowany przez Wydawnictwo Gospodarcze - wydawcę branżowego pisma Wiadomości Handlowe. Dla dostawców mebli przewidziano oddzielną kategorię – zgłaszane są w niej produkty, będące podstawą wyposażenia sklepów lub stoisk branżowych. Zwycięscy są wyłaniani przez detalistów z całej Polski, którzy wypełniają ankietę i przesyłają ją do niezależnego instytutu GfK Polonia. Zwycięskie produkty prezentowane są na stronie internetowej www.nowoscifmcg.pl oraz w dodatku specjalnym do Wiadomości Handlowych.

2011-07-13Czytaj więcej »

Lodołamacze - 2006


Lodołamacze - 2006

Lodołamacze to konkurs, promujący zatrudnianie osób niepełnosprawnych i aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, organizowany od 2005 roku. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych a Patronat Honorowy obejmuje Małżonka Prezydenta RP. Kampania promuje pracodawców, zachęca do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i podnoszenia standardu już istniejących, nagradza firmy, instytucje i osoby prywatne zaangażowane w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

2007-08-08Czytaj więcej »

następna strona»