Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

Płatny projekt sklepu i/lub biura - standardowy


Każdemu Klientowi zaprojektujemy wnętrze sklepu

Projektujemy sklepy dowolnej branży i wielkości. Projekty odpłatne wykonujemy na podstawie zawartej z Klientem umowy. Umowa określa koszty, termin wykonania i zakres projektu.

Inwentaryzacja:
1. Przed wykonaniem projektu należy sporządzić  inwentaryzację pomieszczenia.
2. Inwentaryzację może dostarczyć Klient. Najlepiej, jeśli wykonana jest przez architekta lub projektanta. Prawidłowo podane wymiary gwarantują rzetelne wykonanie projektu. ABM nie ponosi odpowiedzialności za wady projektu wynikające z błędnych wymiarów lub nieuwzględnionych szczegółów wnętrza.
3. Na życzenie Klienta inwentaryzację może sporządzić projektant ABM. Warunkiem wyjazdu do Klienta jest  podpisanie umowy i akceptacja kosztów.
4. Inwentaryzację pomieszczenia powinno się wykonać po realizacji planowanych zmian, remontów (stolarka, instalacje) lub należy nanieść je na rzuty. Jeśli inwentaryzację wykonuje projektant ABM koniecznie należy go o wszystkich planowanych zmianach poinformować.
Etapy projektu:
1. Projekt wykonujemy w programie AutoCAD w terminie do 14 dni od otrzymania inwentaryzacji. Projekt obejmuje rzut pionowy aranżacji oraz 2 do 3 widoków 3D przestrzeni lokalu.
2. Prezentacja projektu odbywa się w siedzibie ABM.
3. Podczas prezentacji, a najpóźniej w ciągu 3 dni Klient ma prawo zgłosić korekty do projektu.
4. W ciągu 3 kolejnych dni projektant dokonuje zmian uwzględniając korekty.
5. Wykonany projekt Klient otrzyma w postaci wydruku lub zapisanych na CD plików.


Koszty wykonania projektu:
1. Koszty dojazdu - stawka 1,2 zł netto/km + ewentualny czas projektanta przy wyjazdach powyżej 100 km
2. Inwentaryzacja z plikiem .dwg Klienta 250 zł netto
3. Inwentaryzacja bez pliku .dwg Klienta 400 zł netto
4. Projekt płaski, 2-3 rzuty (meble standardowe lub takie które już robiliśmy)
- powierzchnia wnętrza do 100 m2 2000 zł netto
- powierzchnia wnętrza do 200 m2 3000 zł netto
- powierzchnia wnętrza do 500 m2 4000 zł netto
- powierzchnia wnętrza powyżej 500 m2 ustalany indywidualnie
5. Projekt indywidualny nietypowego mebla 500 zł netto  za 2mb
6. Wizualizacja po projekcie płatnym 1500 zł netto/strefę.
7. Inne prace projektowe wyceniamy 100 zł netto/h, na podstawie podanych godzin.
8. Projekt w Arconie
- powierzchnia do 50 m2 400 zł netto
- powierzchnia do 100 m2 500 zł netto
 

Rabaty:
W przypadku złożenia zamówienia na zakup wyposażenia będącego przedmiotem projektu  udzielane są rabaty za wykonanie projektu (poz. 4 lub 8):
- przy zakupie powyżej 30 000 zł netto -100%
- przy zakupie powyżej 20 000 zł netto – 70%
- przy zakupie powyżej 15 000 zł netto – 50 %
Jeżeli zamówienie zostanie złożone w terminie późniejszym - po uregulowaniu należności za projekt, rabat uwzględniony zostanie na fakturze za wyposażenie.
Zapłata:
na podstawie faktury na warunkach określonych w umowie. 

Projekt płatny - ABM Projekt płatny sklepy konfekcyjne  - ABMprojekt  płatny 

-

« Powrót