Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

 

SZKOLENIA

Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników

odsłon: 4388

09-08-2012

Podniesienie zawodowych kompetencji pracowników

ABM SA systematycznie inwestuje w szkolenia pracowników. Są to zarówno szkolenia otwarte, jak i cyklicznie organizowane szkolenia zamknięte.

W okresie od 01.01.2012 - 31.10.2012 spółka realizuje projekt „ Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników ABM S.A. poprzez szkolenia zamknięte” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie projektu przeprowadzane są szkolenia zamknięte dla pracowników różnych działów Spółki. Szkoleniami objęto kadrę zarządzającą i menadżerską, pracowników działów sprzedaży, zaopatrzenia, projektantów, pracowników administracyjnych, magazyn, osoby sprzątające. Szkolenia mają przyczynić się do podniesienia  kluczowych  kompetencji  zawodowych  pracowników  ABM SA.

Wykaz szkoleń:

logotypy dofinansowania z Unii

« Powrót