Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

Informacja o pozytywnej ocenie projektu ABM


Pozytywna ocena projektu ABM Spółka Akcyjna!

Informujemy, że Projekt ABM Spółka Akcyjna „ Wzrost aktywności międzynarodowej ABM SA na rynkach docelowych Austrii, Bułgarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii” został wybrany do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ABM Spółka Akcyjna jest w trakcie procedury podpisywania umowy o dofinansowanie.

Celem projektu jest wzrost aktywności międzynarodowej Spółki , a tym samym zwiększenie przychodów osiąganych
z działalności eksportowej. Planowane efekty realizacji projektu to rozpoczęcie sprzedaży na rynkach Austrii i Bułgarii, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych na rynkach Niemiec i Wielkiej Brytanii. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 289.631,56zł, kwota przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi: 144.815,78zł


Aktualne zapytania:

- Zapytanie ofertowe: transport stoiska targowego EuroShop 2020


- Zapytanie ofertowe: zabudowa stoiska na targi EuroShop 2020
- Zapytanie ofertowe RetailShow 2019
- Zapytanie ofertowe RetailShow 2018

« Powrót