Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

 

ABM realizuje projekt dofinansowany z UE


logotypy dofinansowania z Unii

ABM realizuje projekt dofinansowany ze środków UE

Informujemy, że firma ABM Spółka Akcyjna otrzymała wsparcie ze środków UE na realizację projektu "Dotacja na kapitał obrotowy " w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota otrzymanego wsparcia 99.970,74 PLN.

Celem realizowanego projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotował spadek obrotów gospodarczych. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 


 

logotypy dofinansowania z Unii

ABM SA realizuje projekt dofinansowany ze środków UE!

Informujemy, że ABM Spółka Akcyjna podpisała umowę o dofinansowanie projektu „ Wzrost aktywności międzynarodowej ABM SA na rynkach docelowych Austrii, Bułgarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Celem projektu jest wzrost aktywności międzynarodowej Spółki, a tym samym zwiększenie przychodów osiąganych z działalności eksportowej. Planowane efekty realizacji projektu to rozpoczęcie sprzedaży na rynkach Austrii i Bułgarii, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych na rynkach Niemiec i Wielkiej Brytanii. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 289.631,56zł, kwota przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi: 144.815,78zł


Aktualne zapytania:


EuroShop 2020 - galeria
- Zapytanie ofertowe: transport stoiska targowego EuroShop 2020

- Zapytanie ofertowe: zabudowa stoiska na targi EuroShop 2020
- Zapytanie ofertowe RetailShow 2019
RetailShow 2019 - galeria

- Zapytanie ofertowe RetailShow 2018
RetailShow 2018 - galeria

« Powrót